• โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

ดาวน์โหลด

เอกสารข้อมูลนักเรียน     ครั้ง วันที่
ข้อมูลนักเรียน 2559 ดาวน์โหลด 0.08 MB 452 29 พ.ย 59
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ทำปพ.5 มัธยม ดาวน์โหลด 0.10 MB 73 17 ธ.ค. 59
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ทำปพ.5 มัธยม ดาวน์โหลด 4.69 MB 36 24 พ.ย 60
ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2560 ดาวน์โหลด 0.21 MB 302 24 พ.ย 60
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน     ครั้ง วันที่
ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ดาวน์โหลด 0.23 MB 66 24 พ.ย 60
โปรแกรม     ครั้ง วันที่
ช่วยดาวโหลดไฟล์ IDM ดาวน์โหลด 7.04 MB 48 24 พ.ย 60