• โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
  บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ

 • ya.jpg

  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

 • a.jpg

  กิจกรรมวันสุนทรภู่ของเรา

 • 1487146682-16601951_1728989387413120_7743261020811071368_o.jpg

  การแข่งขันกีฬากลุ่มป่งไฮ-น้ำจั้น ปีการศึกษา 2559

 • 1484723744-children.jpg

  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย

 • 1.jpg

  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาปาริชาติเกมส์

 • 1487220789-101202.jpg

  นักเรียนแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการคนใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้บริหาร